တစ်ကြောင်းဌား

ထူးရှယ်ကမ်းလှမ်းချက် ကိုကြည့်ရူရန်။

ဘယ်သူတွေရွေးချယ်သင့်လဲ

  • တစ်နေရာတင် တစ်နေရာချ
  • တစ်နေရာတင် နေရာစုံချ
  • နေရာစုံတင် တစ်နေရာချ

ပါဝင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ

  • ကုန်ကား
  • ယာဉ်မောင်း
  • ဆီ
  • တိုးဂိတ်ကြေး

+ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု

+ ကားအော်ဒါပယ်ဖျက်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ

  • ရန်ကုန်မြို့တော်ဧရိယာ