လချုပ်ဌား

ဘယ်သူတွေရွေးချယ်သင့်လဲ

  • ကုန်ပို့ပမာဏများပြားသောစီးပွါးရေလုပ်ငန်းများ
  • ကုန်စည်နှင့်အနည်းဆုံး၃လလက်တွဲနိုင်မည့် လုပ်ငန်းများ

ပါဝင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ

  • ကုန်ကား+ယာဉ်မောင်း
  • ကုန်ကားတွင် GPS တပ်ဆင်ထားခြင်း
  • ကုန်ကားထိခိုက်မှုရှိပါကကုန်ကားအမြန်အစားထိုးပေးခြင်း
  • ယာဉ်မောင်မှနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့လျှင်ယဉ်မောင်း အမြန် အစားထိုးပေးခြင်း
  • ကုန်ချလက်ခံစာရွက်များကိုပြန်လည်ပို့ပေးခြင်း

+ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ

  • ရန်ကုန် နှင့်မန္တလေး