တစ်ရက်ဌား

ဘယ်သူတွေရွေးချယ်သင့်လဲ

  • တစ်နေရာတင် တစ်နေရာချ
  • တစ်နေရာတင် နေရာစုံချ
  • နေရာစုံတင် တစ်နေရာချ

ပါဝင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ

  • ကုန်ကား+ယာဉ်မောင်း
  • ဆီ
  • တိုးဂိတ်ကြေး
  • တနေ့ ၉နာရီ(ထမင်းစာချိန်၃၀မိနစ်ပါဝင်ပြီး)

+ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု

+ ကားအော်ဒါပယ်ဖျက်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ

  • ရန်ကုန်မြို့တော်ဧရိယာ